Tjänster

Förarbevis för Snöskoter och Terränghjuling

Om du ska köra snöskoter eller terränghjuling (fyrhjuling/sexhjuling) behöver du ett särskilt förarbevis. Du får också köra snöskoter/terränghjuling om du har ett körkort eller traktorkort utfärdat första gången före 1 januari 2000. (hämtat från transportstyrelsen.se) Har du däremot inte kört något av fordonen tidigare trots ovan krav uppfyllda rekommenderar vi att du genomgår utbildning ändå för din egen säkerhet skull.

För att få ett förarbevis krävs att du fyllt 16 år, gått en utbildning hos en godkänd utbildare samt gjort ett godkänt kunskapsprov.

Utbildningen omfattar 10 timmar och innehåller teori samt minst 3 timmar av praktik inklusive körning.

Carlaby ADR & Trafik AB har tillstånd av Transportstyrelsen att ordna snöskoterutbildning och terränghjulsutbildning samt prov för förarbevis.

Vi anordnar utbildningar löpande under hela året, vill du veta mer så kontakta oss gärna via telefon, mail eller på facebook.

Yrkeskompetensbevis YKB

Carlaby ADR och Trafik anordnar även Yrkeskompetensbevis YKB, fortbildning, yrkeskompetensutbildningar, för lastbil och buss. Alla yrkesförare måste genomgå denna kurs vart 5:e år för att förnya sitt yrkesförarbevis. YKB består av 5 delkurser. Kursen Sparsam körning bedrivs med teori. Ivan Carlaby är godkänd utbildare av Transportstyrelsen.

Följande delkurser ingår i fortbildningen:

Godstransport:

Sparsam körning
Godstransporter
Lagar och regler
Ergonomi och hälsa
Säkerhet och kundfokus

Persontransporter:

Sparsam körning/ Hållbara transporter
Persontransporter
Lagar och bestämmelser, persontransporter
Ergonomi och hälsa
Säkerhet och kundfokus

Pris för YKB fortbildning 1200:-/delkurs

ADR farligt gods

Alla förare som transporterar farligt gods på väg, måste inneha giltigt ADR-intyg. Intyget är giltigt i 5 år. Vid förlängning måste man genomgå en repetitionsutbildning och skriva ett prov med godkänt resultat innan giltighetstiden går ut.

Alla företag som transporterar farligt gods är enligt lag skyldiga att samarbeta med en säkerhetsrådgivare. Kontakta Carlaby ADR & Trafik AB om ni är i behov av säkerhets-rådgivare.

Enligt bestämmelserna måste en förare ha giltigt ADR-intyg vid transport av:

Farligt gods som styckegods
Explosiva ämnen och föremål i klass 1
Radioaktiva ämnen i klass 7, farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter
Farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.

Kontakta oss

Tel: 070-482 17 81
E-post: forarutbildning@outlook.com

siderightimg